L'objectiu d'aquest blog és una passejada cultural pel món de la poesia i del teatre i conèixer la creativitat poètica de casa nostra.

dilluns, 21 de març del 2016

Recital de poesia del Niu d’art de Parets, mes de març

El diumenge 20 de març de 2016 la Sala Basart de la Cooperativa, de Parets del Vallès va viure la festa mundial de la poesia amb el carisma que els ciutadans dels pobles li donen als seus esdeveniments. És veritat que el dia mundial de la poesia se celebrava el dia 21 i no el 20, però de la mateixa manera que tots els sants tenen octava també tenen pròleg que s’avança celebrant la diada. I La diada del Niu d’art tenia dos objectius a l’ensems, adherir-se als homenatges a la dona del més de març i celebrar el di mundial de la poesia. La centralitat de l’esdeveniment es va posar en poemes escrits per dones. Divuit foren els rapsodes que presentaren els poemes per ells seleccionats esdevenint el recital un cromàtic ventall de poesia de sensibilitat femenina i denunciador de l’interès que desperta la poesia en el món de la dona. Els poemes recitats pertanyien a poetesses d’elit i a poetesses més populars i l’ambient alenava un aire d’uns aromes íntims, suggeridors i creatius. La segona part de l’esdeveniment, sense fugir de la centralitat de l’acte, tenia una forma global de la poesia palesa per la manera com una dona i un home celebren la seva felicitat i convivència i la poesia que escriuen ho fan ballant. I aquest fou el missatge que s’afegí a l’acte amb la participació del grup ESCOLA ROC BLANC, de ball de saló de Terrassa. Una poètica exhibició de ball que feia les delícies des assistents a l’acte, per l’elegància dels balladors, la música dels balls i els diferents estils que demostraven la varietat de la poesia escrita ballant. Un pas més endavant del Niu d’art poètic de Parets que interrelaciona i agermana entitats amb l’objectiu de convertir Parets del Vallès en un referent cada dia més resplendent de la cultura catalana en el camp de la poesia. La pintura afegida a l'escrit és una creació de l'artista granollerí Vicenç Viaplana, interpretant una parella ballant. L'essència artística del moviment que el ball converteix en vida.
 

diumenge, 6 de març del 2016

Fem músicaEl treball de l'Associació Cultural "Univers Aghata Autisme és una demostració del poder creatiu de la poesia i la música i, a la vegada, una constatació de la seva capacitat guaritiva. Proporcionar una vida millor a persones que per motius aliens i difícils d'explicar pateixen malalties psíquiques i físiques,significa una matrícula d'honor de la solidaritat humana. No és cap secret que la poesia i la música són valors sanitaris per la seva creativitat. Creen despais de benestar i els malalts ho necessiten i ho agraeixen. Els poetes, rapsodes i músics són verdaders metges de la societat per preevisors i guaridors. Les medecines de l'esperit també ho són del cos.