L'objectiu d'aquest blog és una passejada cultural pel món de la poesia i del teatre i conèixer la creativitat poètica de casa nostra.

diumenge, 23 de desembre del 2018

NIU D’ART ESDEVINGUÈ GLOBALITAT


La intensitat del moment és més que una celebració, és una veritat acceptada i una realitat viscuda. El recital de Nadal de l’entitat paretana amb l’objectiu central de la cultura catalana palesà com des de la defensa de la identitat, l’exercici de la germanor amb les altres cultures és la vivència possible, necessària i urgent. Cada cultura amb el seu idioma i totes juntes amb el mateix objectiu, ser promotores de la pau mundial. I des de la humilitat i la senzillesa aquest fou el missatge viscut a la Sala Basart de la Cooperativa amb poesia i música de casa i amb paraules d’altres pobles del món. Missatges recordats per persones de totes les edats, des de joves de quinze anys, amb persones d’edat madura i amb veus de la vellesa. Universalitat intergeneracional.
A Parets del Vallés s’escoltaren poemes de dos mil anys d’història, poemes de cultures d’Europa, Africa, Ocenia, Asia i Amèrica amb missatges humans i missatges de la Cova de Betlem. I tots els missatges amb la má estesa de la poesia catalana que donava la benvinguda als poemes d’arreu amb la corresponent traducció catalana. Les cultures no es barallen entre elles, són algunes persones que es creuen que elles són la cultura, no accepten les altres i es volen imposar per la força, però la protecció de la defensa de la gent senzilla i digna és més poderosa i des de gairebé el silenci en l’espai avança perquè llençar al vent una esperança significa avançar caminant i volant. Amb la paraula i la música, una entitat que és un punt en el llibre de la història, va fer brillar aquest punt que no és un punt i final, sinò un punt i apart per què el missatge de la germanor no pot deixar de caminar. Un objectiu de mà estesa del Niu d’Art de Parets que té les portes obertes dels seus recitals a totes les cultures amb la seva veu pròpia. I organitzar la gran festa de les poesies del món ha de ser orgull del poble i admiració dels veïns propers i llunyans, perquè el veinatge el configura la cultura amb el respecte a l’espai.

dissabte, 8 de desembre del 2018

El cant de la Verge MariaLa meva ànima magnificas el Senyor,
el meu esperit celebra
Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa
de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós
obra en mi meravelles:
el seu nom és sant,
i l’amor que té
als qui  creuen en ell
s’esten de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalta els humils.
Omple de bens els pobres
i els rics s’entornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent
com ho havia promés als nostres pares:
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

diumenge, 2 de desembre del 2018

VAGA DE FAM DE DIGNITATEl sol, pedagog de la dignitat,
els vespres fa vaga,
no amaga la seva llum l’enriquex,
l’endemà defensa amb més força la vida dels humans.
Alguns dies sembla que fa vaga,
nùbols amansen la seva llum, no la malmeten,
la fan més desitjable i sovint saonen  els camps de la vida.
La humanitat no és perfecta, és lliure,
sovint necessita neteges dels seus mals,
la pluja, amiga del sol, és la forma de vaga i neteja.
Els pobles de la terra no sempre són prou perfectes,
sovint la imperfecció és imposada.
Catalunya, el poble i els seus dirigents ho saben,
vol la llibertat i els seus enemics l’esclavitzen,
el poble la defensa amb veus de pau,
els dirigents saben arriscar la seva vida amb dignitat,
Jordi Turull i Jordi Sànchez lluiten amb la fam del cos i de l’esperit,
la vaga de la fam és senyera de solidaritat i denúncia d’injustícia.
Demostració sublim de l’amor a la humanitat,
els  catalans també són humans.
sovint la presó oneja amb més força i solidaritat
la bandera dels drets humans,
és groga per la defensa dels drets,
és vermella per la sang del sacrifici i el dolor,
El groc i el vermell, colors, també, de l’arc de Sant Martí,
globalitat del blanc, color de la dignitat.
Vaga, groga i vermella, en la veritat global de la pau.