L'objectiu d'aquest blog és una passejada cultural pel món de la poesia i del teatre i conèixer la creativitat poètica de casa nostra.

diumenge, 5 de maig del 2019

La poesia, configuradora de la globalitat humana


Globalitat és un concepte d’un tot amb el màxim respecte a les diferències. És un concepte integrador que permet parlar de globalitat en referència a tota la humanitat, a un estat, a una nació, a una població i a una persona. El número u no és un contrari, és un integrador. No debades es parla de l’ésser humà com a  microcosmos, per la senzilla raó que la seva onfigurador es deu a la integració de moltes diferències que li donen una unitat. No hi ha unitat sense diferències. I en la globalització de la persona hi actúen diferents components físics i psíquics i entre els psíquics hi actúa la poesia. Però com hi actúa? És veritat que fent una anàlisi personal ens adonarem que la poesia hi té una presència força positiva o negativa. En aquesta valoració cal parar esment en dues condicions: a) la poesia és un integrador, senzillament és un configurador de la identitat personal,  b) la poesia és un exercici cultural en el domini artístic del llenguatge. La primera percepció no implica ser un escriptor de poemes, la segona sí. Però tant l’una com altra enriqueixen les identitats de les persones,  dels pobles i de la humanitat. La segona percepció defineix culturalment el poeta. Poeta és la persona que viu la poesia i la expressa artísticament amb la paraula, el poeta és un dominador de l’art de la paraula. Cal recordar que l’expressió artística és una creació amb missatge. La realitat ens demostra com es fa present en la societat i com actúa. La veritat ens diu que la realitat poètica exercida és minoritària, compresa és un xic més àmplia i viscuda pot ser universal. Despertar el desig de ser poeta és una tasca integradora i enriquidora de la humanitat. Per aquesta raó són importants les ensenyances pedagògiques d’escriure poemes. Un poema és la manifestació de la capacitat de manifestar la poesia que viu cada persona. I fer-ne d’aquesta capacitat una festa és una demostració de la riquesa cultural humana, perquè un poeta fa més creativa la humanitat, una població que celebra festes de poesia fa més artística la humanitat, un poble que viu la poesia és una poble que defensa la dignitat de la humanitat. Hi ha festes que poden semblar molt minoritàries però en el globalisme humà són molt importants. En aquesta tasca integradora Parets del  Vallès fa anys que celebra la Festa de la Poesia Escolar. El 4 de maig de 2019 va celebrar l'onzena. Els  missatges dels poemes dels i les joves poetes no podien ser més enriquidors valorant la dignitat i denunciant la indignitat amb una nota molt important, el dret que els més petits tenen de dir-hi la seva en la convivència humana. I els joves i les joves poetes de les Escoles d’ESO de Parets del Vallès palesaren qualitat artística i dignitat humana. Palesaren que la convivència amb pensadors i coumnicadors intel·ligents i poètics joves el futur de la història humana és esperançador. La XI Festa de la Poesia escolar del Niu d’art Poètic de Parets del Vallès una llum d’esperança d’un futur més humà.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada