L'objectiu d'aquest blog és una passejada cultural pel món de la poesia i del teatre i conèixer la creativitat poètica de casa nostra.

dimecres, 27 de juny del 2018

NO M’ESPANTA EL 155

Si una comunitat autònoma no complia les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposen, o actuava de forma que atemptés greument contra l’interès general d’Espanya, el Govern, previ requeriment al president de la Comunitat Autònoma i, en el cas que no l’atengués, amb l’aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per tal d’obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l’interès general esmentat. Per a l’execució de les mesures previstes a l’apartat anterior, el Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes (article 155)

Són tres números que sumen 11,
els apóstols eren dotze i un el traidor.
L’ 11 són dos 1, exemple de bona entesa,
No es barallen i treballen
el traïdor és a fora i passen d’ell.
Passen d’ell, treballant i respectant la veu del poble,
fan la feina amb veritat i constància.
L’objectiu el bé del col·lectiu,
el resultat, la raó,
el 155 s’ho mira i desespera,
no pot entrar en acció.
El poble, calla, treballa, pensa i programa,
importa aprendre la lliçó,
amb la lliçó ben apresa, matrícula d’honor.
El 155 desesperat,
es veu obligat a felicitar el seu contrari.
El treball intel·ligent supera  obstacles,
el treballador amb matrícula d’honor
rep el diploma de la llibertat.
La intel·ligència ha guanyat al 155.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada